sobota, 08 czerwiec 2024 14:37

Alarm ekologiczny w Gliwicach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Alarm ekologiczny w Gliwicach Alarm ekologiczny w Gliwicach Zdjęcie redakcyjne

W Gliwicach problem nielegalnych składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych chemikaliów, wywołuje coraz większe zaniepokojenie wśród lokalnych władz i mieszkańców. W mieście zidentyfikowano trzy takie miejsca, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Czego sie dowiesz:

  • Jakie zagrożenia niosą nielegalne składowiska odpadów w Gliwicach?
  • Jakie są prawne aspekty usuwania nielegalnych składowisk w Gliwicach?
  • Jakie działania planuje podjąć wojewoda w odpowiedzi na problem nielegalnych składowisk?
  • Jakie zmiany w prawie są rozważane, aby zapobiegać tworzeniu się nielegalnych składowisk odpadów?

Stan zagrożenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gliwicach rozpoznał trzy nielegalne składowiska odpadów, w tym jedno z niezidentyfikowanymi chemikaliami zlokalizowane w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych. Na jednym z nich, przy ulicy Dojazdowej, znajduje się 865 pojemników z nieznaną substancją, które nielegalnie zmagazynowano w hali. "Miejsca te są często niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich, co zwiększa ryzyko wypadków, takich jak zaprószenie ognia," mówi przedstawiciel WIOŚ.

"Miejsca te są niejednokrotnie niezabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Możliwe jest niecelowe uszkodzenie pojemników, w których odpady się znajdują, zaprószenie ognia, może to doprowadzić do poważnych konsekwencji," – informuje WIOŚ.

Problemy prawne i administracyjne

Prawo nakłada na gminy obowiązek usuwania odpadów, co generuje ogromne koszty dla lokalnych budżetów. Gmina Gliwice już próbowała zainicjować zmiany w przepisach, które obecnie obciążają kosztami usuwania odpadów lokalne samorządy. "Zgodnie z Ustawą o odpadach to gmina wydaje decyzje o wywiezieniu nielegalnie zmagazynowanych odpadów," informuje WIOŚ, podkreślając ograniczenia w swoich kompetencjach.

"Zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach to gmina wydaje decyzje, nakazujące wywiezienie nielegalnie zmagazynowanych odpadów," – informuje WIOŚ.

Reakcje i działania przyszłe

Po ostatnich podpaleniach i pożarach na terenie kraju, w tym w Siemianowicach Śląskich, temat nielegalnych składowisk zyskał na znaczeniu. Wojewoda śląski Marek Wójcik spotkał się z inspektorami WIOŚ, aby omówić dalsze kroki. Planowane są zmiany prawne mające na celu łatwiejsze zapobieganie tworzeniu się nielegalnych składowisk oraz skuteczniejsze ściganie odpowiedzialnych za ich powstawanie.

Problem nielegalnych składowisk odpadów w Gliwicach wymaga nie tylko natychmiastowych działań ze strony lokalnych władz, ale również zmian w prawie krajowym, które ułatwią walkę z tym poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i środowiska.

źródło: 24gliwice.pl